Κατηγορία: Επιστολές Στον Εκδότη

Επιστολή προς τον Συντάκτη: Δημιουργία ρήξης

Στο Κασμίρ, ακόμη και σήμερα, υπάρχει αναγνώριση της παράδοσης των Σούφι κατά την οποία ένας μουσουλμάνος ασκητής γίνεται Νουντ Ρίσι και ένας Ινδουιστής ποιητής αναγνωρίζεται ως Λαλ Ντεντ ή Λάλα Αρίφα. Αλλά σε όλα τα μέρη της Ινδίας - όχι μόνο στο Κασμίρ - χρησιμοποιούνται πόροι που προέρχονται από σύνθετη κληρονομιά για να δημιουργηθούν ρήξεις μεταξύ των κοινοτήτων.